Loting

Vanaf het studiejaar 2015-2016 kan er bij onbetaalde activiteiten geloot worden. Dit om iedereen een gelijke kans te geven en het mogelijk te maken als je op het moment van het openzetten van de inschrijving net niet kan inschrijven je toch kans maakt.

Om iedereen een beeld te geven van hoe er wordt geloot, is er deze pagina.

Hoe werkt de loting?

Het principe van de loting is op basis van een hypergeometrische trekking. Voor degenen die niet hebben opgelet bij statistiek: dit is een trekking zonder teruglegging. Om niet de hele tijd een grote kom te maken met lootjes, wordt de loting in Excel gedaan. Hiernaast zie je een voorbeeld van een loting. Hier hebben 20 mensen zich ingeschreven, maar er is maar plek voor 15 mensen. Er moeten dus 5 mensen worden uitgeloot. Als er bijvoorbeeld 100 inschrijvingen waren geweest, dan moeten er 20 mensen worden ingeloot en 80 uitgeloot.

Van elke loting wordt een foto of screenshot gemaakt en gearchiveerd in de database van de mediacommissie.

Wat gebeurt er met de mensen die zijn uitgeloot?

De mensen die zijn uitgeloot, worden op de reservelijst gezet. Het kan gebeuren dat iemand zich, om welke reden dan ook, afmeld voor de activiteit. Om toch met de volle groep op bezoek te gaan wordt iemand van de reservelijst meegenomen.

Om ook gehoor te geven aan degenen die voor de ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt-mentaliteit’ zijn, wordt de reservelijst ingedeeld op basis van inschrijfdatum en tijd. Dus het loont nog steeds je zo snel mogelijk in te schrijven!

Ben je op basis van deze pagina nog niet overtuigd? Woon dan een keer een loting bij! Neem contact op met media@svaaa.nl om een afspraak te maken.

KLM Motorshop

Dit is de loting van KLM Motorshop gehouden op donderdag 4 oktober 2018.

Rotterdam Airport

Dit is de loting van Rotterdam Airport gehouden op dinsdag 13 november 2018.

KLM Crew Centre

Dit is de loting van KLM Crew Centre gehouden op vrijdag 30 november 2018.