Ticket Aviation Introduction for Rookies

Bemachtig nu jouw ticket voor AIR2021, de officiële introductieperiode van de opleiding Aviation aan de Hogeschool van Amsterdam. Gedurende 3 dagen ga je samen met je nieuwe medestudenten de strijd aan tegen andere teams om zo te spelen voor de winst. Tijdens deze 3 dagen leer je veel nieuwe mensen kennen, zul je veel leren over onze studievereniging en kom je van alles te weten over de opleiding zelf!

€119,99

Nog meer vragen? Klik hiernaast voor onze WhatsApp!

Munten Aviation Introduction for Rookies

Om de wachtrijen bij de muntenverkoop te vermijden, kun je al vanaf nu online munten kopen om op het event lekker wat van te drinken of snacken! Schaf nu je munten aan door op de onderstaande links te klikken.

0
Kosten per munt

Algemene Voorwaarden COVID-19

De deelnemer aan AIR2021 verklaart zich (door aanschaf van een toegangsbewijs) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen, waarmee hij/zij akkoord gaat met onderstaande:

Vooraf
• De deelnemers kunnen vooraf worden getest, door middel van een coronatoegangstest.
• Deelnemers die behoren tot een risicogroep zoals omschreven door het RIVM nemen voor deelname contact op met de organisatie.
• De toegangstesten zijn gratis en vinden plaats op één van de door de organisatie aangewezen locaties. Deelnemers wordt gevraagd om zo dicht mogelijk bij huis een test af te laten nemen.
• Bij de uitvoering van de test is registratie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
• Indien de deelnemer een positieve test voor COVID-19 heeft, zal hij of zij niet naar het evenement komen, maar direct in quarantaine gaan.
• De deelnemer beantwoordt naar waarheid bij een eventuele gezondheidsverklaring, binnen 4 uur voor het evenement.
• Indien de deelnemer één van de vragen van de gezondheidsverklaring met ja beantwoordt, komt hij of zij niet naar het evenement.
• Iedere deelnemer moet persoonlijk geregistreerd zijn, ook als de toegangskaart door iemand anders is aangeschaft en bereikbaar zijn voor de organisatie.
• De deelnemer volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per mail of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement, als aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk gegeven worden.
• De deelnemer houdt zich aan de RIVM-richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, mondkapje, groepsgrootte, etc)

Tijdens
• Indien de deelnemer gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal hij/zij hieraan meewerken.
• De deelnemer draagt op verzoek van de organisatie beschermende maatregelen zoals een mondkapje.
• De deelnemer kan worden ingedeeld in een bubbel of een vaste groep. De deelnemer verklaart dat hij gedurende de aanwezigheid bij het evenement in deze bubbel zal blijven en zich niet onder andere groepen zal begeven.
• Indien de deelnemer van de organisatie speciale verzoeken krijgt voor gedragingen tijdens het evenement, zal hij/zij deze verzoeken zo veel mogelijk opvolgen.

Na afloop
• Direct na het verlaten van het evenemententerrein houdt de deelnemer zich weer aan de RIVM-richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, mondkapje, groepsgrootte, etc).
• De deelnemer houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er geen kwetsbare groepen worden bezocht.
• Indien de deelnemer klachten vertoont, laat de deelnemer zich testen via de GGD.

Meer informatie over het COVID-19 virus en het evenement is binnenkort beschikbaar op onze website.