Beleidsdocumenten

Op deze pagina zullen alle beleidsbestanden geplaatst worden. Hieronder valt het beleidsplan, een bestand dat inzicht geeft over de gang van zaken binnen de vereniging maar ook de visie van het huidige bestuur over het komende jaar. Daarnaast kun je de statuten terugvinden op deze pagina, evenals de algemene voorwaarden en het huisreglement.

Beleidsplannen

Beleidsplan | Bestuur X

Dit is het beleidsplan van studiejaar 2021-2022, opgesteld door Bestuur X. Deze wordt gebruikt als leidraad voor komend studiejaar. Versie: 05 oktober 2021.

Beleidsplan | Bestuur IX

Dit is het beleidsplan van studiejaar 2020-2021, opgesteld door Bestuur IX. Deze werd gebruikt als leidraad voor het studiejaar. Versie: 01 oktober 2020.

Beleidsplan | Bestuur VIII

Dit is het beleidsplan van studiejaar 2019-2020, opgesteld door Bestuur VIII. Deze werd gebruikt als leidraad voor het studiejaar. Versie: 26 oktober 2019.

Jaarverslagen

Jaarverslag | Bestuur IX

Dit is het jaarverslag van Bestuur IX, zij waren in functie gedurende het jaar 2020-2021.

Jaarverslag | Bestuur VIII

Dit is het jaarverslag van Bestuur VIII, zij waren in functie gedurende het jaar 2019-2020.

Jaarverslag | Bestuur VII

Dit is het jaarverslag van Bestuur VII, zij waren in functie gedurende het jaar 2018-2019.

Overige Documenten

Statuten

Dit is de nieuwe en huidige versie van de statuten, komende uit december 2017.

Algemene Voorwaarden

Dit is de huidige versie van de algemene voorwaarden, ingegaan per 1 december 2020.

Wijzigingenoverzicht

Dit is de huidige versie van het wijzigingenoverzicht betreffend het Huishoudelijk Reglement. Versie: november 2019

Huishoudelijk Reglement

Dit is de huidige versie van het huishoudelijk reglement. Versie: november 2019.

Gedragscode

Dit is de huidige versie van de gedragscode, ingegaan per 20 november 2019.

Cookieverklaring

Dit is de huidige Cookie Verklaring, ingegaan per 25 mei 2018.

Privacy Policy

Dit is de huidige Privacy Policy, ingegaan per 25 mei 2018.

Toelichting kilometerdeclaratie

Dit is een uitleg behorende bij het indienen van kilometerdeclaraties. Dit document bevat voorbeelden en een uitleg over de vergoeding waar je recht op hebt.

Declaratieformulier

Dit is het declaratieformulier voor jaar 2020/2021, mocht je iets willen declareren stuur deze dan met het bonnetje naar penningmeester@svaaa.nl.

Voorwaarden van gebruik Ledenpas

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Ledenpas. Versie: februari 2020

Handleiding SVAAAgenda

Dit is de handleiding voor een abonnement op de SVAAAgenda. Met deze agenda ben je altijd up to date over de inschrijfdeadlines en activiteiten!

Machtigingsformulier

Dit is het machtigingsformulier voor stemmingen die gehouden worden tijdens een Algemene of Commissie Leden Vergadering, graag ingescand insturen per mail, uiterlijk 2 uur voorafgaande de vergadering naar secretaris@svaaa.nl.

Stichtingsplan AAAR

Dit is het stichtingsplan voor de AAAR. Dit stichtingsplan zal bij goedkeuring van de ALV leidend zijn tijdens de oprichting van de Stichting Amsterdam Aviation Association Reünisten (AAAR).