Bestuur 2019 / 2020

Het achtste bestuur van de studievereniging Amsterdam Aviation Association is verantwoordelijk voor de algemene structuur van de vereniging, maakt samen met de commissies plannen voor de studievereniging en houdt in de gaten of deze correct worden uitgevoerd. Verder onderhoudt zij het contact met bedrijven, andere verenigingen en de opleiding. Het bestuur zorgt daarnaast samen met de commissies voor een mooie aanvulling op de opleiding. Niet alleen op theoretisch vlak, zoals excursies naar bedrijven maar ook op het sociale vlak. Er worden veel borrels en andere non-studie gerelateerde activiteiten georganiseerd die voor een goede onderlinge sfeer zorgen.

null

Marijn van Hest

Voorzitter

Voor vragen over algemene zaken van de vereniging en bedrijfsrelaties:

06 20 46 74 50


null

Merel van Paridon

Vicevoorzitter

Voor vragen over de SVAAAcademy en georganiseerde activiteiten:

06 55 91 30 75


null

Joanne van der Gulik

Secretaris

Voor vragen over de ledenadministratie, het archief of de website:

06 41 50 38 88


null

Jacomijn Dorigo

Penningmeester

Voor vragen over de financiën en declaraties:

06 38 50 91 35