Wie zijn wij?

Samengevat

De studievereniging Amsterdam Aviation Association (SVAAA) is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid voor de studenten van de opleiding Aviation aan de Hogeschool van Amsterdam (HVA), alsmede aan studenten die ingeschreven staan voor een respectievelijke studie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) waarin het vakgebied luchtvaart centraal staat.

Missie

De SVAAA organiseert studie verbredende en ondersteunende activiteiten waarbij de student centraal staan. Ook tracht de vereniging om de binding tussen studenten onderling, haar docenten en het werkveld te verstrekken.

Visie

De SVAAA streeft ernaar om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de studieresultaten van de studenten en een verbetering van de binding onderling, de opleiding en de daarbij horende docenten. We streven er naar dat honderd procent van de studenten van de opleiding Aviation Studies lid is van de vereniging en dat de studenten na het afstuderen voldoende kennis hebben gemaakt met het werkveld, zodat de vereniging erkent wordt door een groot aantal bedrijven.

Nu de vereniging aan het groeien is, is het van belang dat het aantal actieve leden regelmatig in kaart wordt gebracht. Met een relatief hoog aantal actieve leden hoopt de SVAAA een gezonde groei te realiseren. Tevens heeft de SVAAA de visie er voor elke student te zijn. Daarom willen we ook internationale studenten betrekken bij de vereniging, en in de toekomst ook internationale uitdagingen gaan faciliteren.

Historie

De SVAAA, ook wel “Triple A” genoemd, is opgericht op 23 maart 2012. De vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals bezoeken aan bedrijven en vliegshows, informatieavonden, netwerkborrels en een jaarlijks introductiekamp voor eerstejaars studenten. In samenwerking met de opleiding en de Hogeschool van Amsterdam proberen wij een informatieve en gezellige bijdrage te leveren voor de aangesloten Aviation studenten. Hierdoor heerst er een hechte band tussen studenten en docenten van de opleiding. Tevens heeft de vereniging een uitgebreid netwerk in het werkveld. Daartoe organiseert de SVAAA gedurende het gehele collegejaar nationale en internationale projecten. De SVAAA is nog een vrij jonge vereniging en daarom zijn er nog veel kansen onbenut. Tot op heden wordt er door iedereen binnen de vereniging hard gezocht naar kansen en hoe deze kunnen worden benut.  De vereniging groeit sterk en omvat inmiddels meer dan 460 leden van de Aviation Academy.