Bestuur 2017 / 2018

Het zesde bestuur van de studievereniging Amsterdam Aviation Association is verantwoordelijk voor de algemene structuur van de vereniging, maakt samen met de commissies plannen voor de studievereniging en houdt in de gaten of deze correct worden uitgevoerd. Verder onderhouden zij het contact met bedrijven, andere verenigingen en de opleiding.   Het bestuur zorgt daarnaast samen met de commissies voor een mooie aanvulling op de opleiding. Niet alleen op theoretisch vlak, zoals excursies naar bedrijven maar ook op het sociale vlak. Er worden veel borrels en andere non-studie gerelateerde activiteiten georganiseerd die voor een goede onderlinge sfeer zorgen.    

v.l.n.r. Tim, Jop, Jelle en Anique
null

Jelle Bosma

Voorzitter

null

Jop Bolsius

Vicevoorzitter

null

Tim Bekker

Secretaris

null

Anique Leijen

Penningmeester