Bestuur 2018 / 2019

Het zevende bestuur van de studievereniging Amsterdam Aviation Association is verantwoordelijk voor de algemene structuur van de vereniging, maakt samen met de commissies plannen voor de studievereniging en houdt in de gaten of deze correct worden uitgevoerd. Verder onderhouden zij het contact met bedrijven, andere verenigingen en de opleiding. Het bestuur zorgt daarnaast samen met de commissies voor een mooie aanvulling op de opleiding. Niet alleen op theoretisch vlak, zoals excursies naar bedrijven maar ook op het sociale vlak. Er worden veel borrels en andere non-studie gerelateerde activiteiten georganiseerd die voor een goede onderlinge sfeer zorgen.

null

Teun Schröder

Voorzitter
null

Lonneke van Wieren

Vicevoorzitter
null

Gijs Bekkers

Secretaris
null

Iris Koch

Penningmeester
null

Renée Groen

Activiteitencoördinator