De Raad

Binnen de structuur van de vereniging staat het bestuur. Het bestuur is het hoofd van de vereniging en verantwoord zich naar de leden, maar ook naar De Raad. De Raad zelf bestaat uit twee organen, namelijk de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Advies (RvA). Binnen de RvT valt ook de Kas Commissie (KasCo), welke dezelfde functie heeft als de RvT maar dan toegespitst op de financiën. Samen vormen deze organen De Raad en samen hebben zij wanneer zij het nodig vinden het recht om actie te ondernemen.

Raad van Advies

Raad van Toezicht

Sinds 2002 ben ik werkzaam bij de Aviation Academy als docent, ik heb sinds die tijd onderwijs verzorgt en ontwikkeld voor het Aviation Management honoursprogramma, Maintenance Repair Overhaul minor, Design Build and Fly minor, Extreme Space Project Management minor en voor zowel Aviation Logistics en Aviation Engineering de propedeuse en hoofdfase.

Daarnaast heb ik mij altijd actief ingezet voor studievereniging, alumniverenging, instroomactiviteiten, evenementen organisatie en tegenwoordig ook studiekeuzechecks.

Ik studeerde vliegtuigoperaties aan de Hogeschool van Amsterdam, Production Engineering and Logistics aan de Technische Universiteit Delft en Air Transport Management and Planning aan de University of Westminster. Voordat ik aan de Hogeschool van Amsterdam ging werken was ik werkzaam bij de KLM onderhouds Unit Hangaar 12 als grondwerktuigkundige voor de Boeing 747, daarna ben ik gaan werken bij Transavia bij de afdeling Operationele Zaken waar mijn voornaamste taken waren het transparant maken/ optimaliseren van de bedrijfsprocessen, van vliegtuigonderhoud tot ground services.

Als lid van de RvA adviseer ik de vereniging met mijn organisatorische en bestuurservaring.

Frenchez Pietersz

Raad van Advies

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit oud bestuursleden van de SVAAA. De bestuursleden zullen met hun ervaring toe treden tot de RvT om het aanspreekpunt te zijn en de toezicht te houden over het bestuur van dat jaar. Het bestuur verantwoord haar acties naar De Raad en haar leden. De Raad kan door haar ervaring op een professionele wijze actie ondernemen, echter alleen wanneer dit uiterst nodig is.

De bestuursleden van het bestuursjaar 2013-2014 hebben de RvT opgezet om als aanspreekpunt te fungeren maar ook op een zo goed mogelijke manier toezicht te kunnen houden op alle aspecten binnen de vereniging. Zo bestaat er altijd een controlepunt die kan ingrijpen wanneer iets fout dreigt te gaan en zal de vereniging te allen tijde soepel bestuurd worden. De bedoeling van de RvT is niet om politieagent te zijn maar aanspreekpunt, zij zal alleen in noodgevallen ingrijpen. Het bestuur wordt er echter elk jaar op gekozen dat deze gevallen nagenoeg niet voorkomen.