Beleidsdocumenten

Op deze pagina zullen alle beleidsbestanden geplaatst worden. Hieronder valt het beleidsplan, een bestand dat inzicht geeft over de gang van zaken binnen de vereniging maar ook de visie van het huidige bestuur over het komende jaar. Daarnaast kun je de statuten terugvinden op deze pagina, evenals de algemene voorwaarden en het huisreglement.

Algemene Documenten

Statuten

Dit is de nieuwe en huidige versie van de statuten, komende uit december 2017.

Algemene Voorwaarden

Dit is de huidige versie van de algemene voorwaarden, ingegaan per 31 Maart 2018.

Huishoudelijk Reglement

Dit is de huidige versie van het huishoudelijk reglement, ingegaan per 16 Mei 2018.

Beleidsplan

Dit is het beleidsplan van studiejaar 2018-2019, opgesteld door Bestuur VII. Deze wordt gebruikt als leidraad voor komend studiejaar. Versie: 17 september 2018.

Privacy Policy

Dit is de huidige Privacy Policy, ingegaan per 25 Mei 2018.

Cookie Verklaring

Dit is de huidige Cookie Verklaring, ingegaan per 25 Mei 2018.

Declaratieformulier

Dit is het declaratieformulier voor jaar 2018/2019, mocht je iets willen declareren stuur deze dan met het bonnetje naar penningmeester@svaaa.nl.

Machtigingsformulier

Dit is het machtigingsformulier voor stemmingen die gehouden worden tijdens een Algemene of Commissie Leden Vergadering, graag ingescand insturen per mail, uiterlijk 2uur voorafgaande de vergadering naar secretaris@svaaa.nl.

Handleiding SVAAAgenda

Dit is de handleiding voor een abonnement op de SVAAAgenda. Met deze agenda ben je altijd up to date over de inschrijfdeadlines en activiteiten!

Jaarverslagen

2016/2017 – Bestuur V

Dit is het jaarverslag van Bestuur V, zij waren in functie gedurende het jaar 2016-2017.