Verenigingsorganen

Raad van Advies

Wat doet de Raad van Advies?

De Raad van Advies (hierna RvA genoemd) bestaat uit oud besturen, commissiehoofden en/of andere ervaringsdeskundigen binnen de vereniging. Deze personen zijn in het verleden betrokken geweest bij de SVAAA of zijn bij andere verenigingen betrokken geweest en hebben kennis over het besturen van een vereniging óf over andere belangrijke zaken binnen de vereniging. Met deze kennis kan de RvA het huidige bestuur helpen de vereniging op een goede en efficiënte manier te leiden. Met hulp van de RvA kunnen eventuele struikelblokken al van tevoren in kaart worden gebracht.

De RvA zal tenminste tweemaal per jaar vergaderen samen met het bestuur. Indien nodig, kan de frequentie van deze vergaderingen omhoog worden aangepast naar behoefte. De personen die in het jaar 2018-2019 in de RvA gaan plaatsnemen zijn: Simon Baars, Sjors van Kemenade, Fabricio Rooker en Ricardo van Voorst.

Het huidige bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de leden van de Raad van Advies te kiezen. Dit gebeurt jaarlijks indien er geen leden zijn die tussentijds zijn uitgetreden. Ter goedkeuring wordt de RvA aan de ALV voorgelegd.

Leden

null

Simon Baars

null

Sjors van Kemenade

null

Fabricio Rooker

null

Ricardo van Voorst

Kas Commissie (KASco)

Wat doet de Kas Commissie?

De primaire taak van de kascommissie (KASco) is het controleren van de financiële stand van zaken. Hierbij zal de penningmeester zich direct verantwoorden aan de KASco. Wanneer een financiële misser wordt gemaakt zal dit direct gecommuniceerd moeten worden met de KASco. Daarnaast is het verplicht voor de penningmeester om minimaal eenmaal per 3 maanden een vergadering te houden met de KASco. Voor deze vergadering dienen alle bestuursleden, wanneer hierom gevraagd wordt, alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. In de KASco dient in elk geval één oud-bestuurslid te zitten. Daarnaast zullen er in de KASco maximaal drie leden zitten.

Leden van de Kascommissie mogen uit eenieder aangesteld worden door de ALV. Er moeten minimaal 2 personen benoemd worden die in de Kascommissie komen.

Leden

null

Stef Daanen

null

Sjors van Kemenade