Frequently Asked Questions

Hoe is het eerste jaar opgebouwd?

Elk jaar is opgebouwd uit twee semesters met twee blokken per semester. Tijdens het eerste jaar zullen er geen losse vakken gegeven worden maar zullen deze worden geclusterd in zogenaamde kernthema’s. Je hebt twee kernthema’s per blok, een van elke specialisatie van de opleiding: Operations en Engineering. Je zult met hoorcolleges en werkcolleges de stof behandelen en oefenen. Tijdens werkgroepen zal je kleinere projecten uitvoeren, twee per kernthema. Aan het eind van het kernthema maak je een tentamen die gecombineerd met de cijfers voor je opdrachten voldoende moet zijn.

Waar gaan deze kernthema’s over?

Zoals net gezegd hebben de kernthema’s of een Engineering of een Operations thema, met Engineering meestal de A-thema’s en Operations de B-thema’s. Alle Engineering thema’s gaan over de basis van de techniek in het vliegtuig, dus hoe een vliegtuig vliegt, welke avionica er aan boord is, hoe de constructie van het vliegtuig in elkaar zit en hoe een airline het vliegtuig het beste kan inzetten. De Operations thema’s gaan meer over de logistiek, hoe zijn de logistieke stromen binnen een luchthaven, welke partijen zijn er op een luchthaven, maar ook waar een luchthaven aan moet voldoen en hoe er met vluchten winst gemaakt kan worden.

Is het eerste jaar te halen als je geen Wiskunde B hebt gehad?

Het eerste jaar zal qua wiskunde net iets verder gaan dan HAVO-wiskunde B. Hiervoor zal je als persoon zonder wiskunde of met wiskunde A zeker aan de slag moeten. Hiervoor krijg je ook extra colleges. Zolang je de studiewijzer goed volgt en extra hulp vraagt als je dit nodig zou hebben zou het haalbaar moeten zijn. In het eerste jaar wordt ook statistiek als vak gegeven, daar zal je met wiskunde B wat meer moeite mee hebben.

Is het een ramp als ik niet al mijn punten haal?

Het is geen ramp als je niet al je punten haalt. De BSA (Bindend Studie Advies) van Aviation ligt namelijk op 50 punten, dus je mag 10 punten missen. Mis je meer dan 10 punten dan moet je stoppen met de opleiding. Toch wil je liever alle punten halen, aangezien er in het tweede jaar bijna geen plek is voor herkansingen en het wordt dus erg druk als je kernthema’s of wiskunde moet herkansen. Ook kan het nadelig zijn voor de richting Flight (verkeersvlieger) en Air Traffic Management (luchtverkeersleider), aangezien je voor beide richtingen alle 120 studiepunten in twee jaar moet hebben om hieraan te beginnen.

Waarom zou ik lid worden van de SVAAA?

Ten eerste biedt de vereniging de studieboeken met een mooie korting aan. Dit kan al een hoop geld schelen, zelfs met het lidmaatschap erbij gerekend. Daarnaast zorgt de vereniging ervoor dat er regelmatig excursies worden georganiseerd, naar bijvoorbeeld KLM, Transavia, de Koninklijke Luchtmacht of naar Luchtverkeersleiding Nederland. Als een onbekende in de luchtvaartwereld kan je zo een unieke kijk krijgen in de dynamische wereld van de luchtvaart. Daarnaast worden er genoeg borrels georganiseerd om te ontspannen, ook leer je daar vele vrienden kennen. Als je naast de studie nog tijd over hebt zijn er nog functies bij commissies die de excursies en borrels organiseren, daarop kun je altijd solliciteren.

Hoe ziet het tweede jaar eruit?

Aan het eind van het eerste jaar heb je een specialisatie gekozen: engineering of operations. In het tweede jaar zal je jezelf gaan verdiepen in een van deze specialisaties. In tegenstelling tot het eerste jaar, worden vakken apart gegeven in plaats van te bundelen in een kernthema. Ook de projecten zien er anders uit. Je voert per blok een enkel, groter project uit met een groepje studenten, meestal 4 studenten. Per blok krijg je drie vakken en een project. Van elk vak maak je aan het eind van het blok een tentamen. Daarnaast rond je ook je project af, vaak met een verslag en eindpresentatie.

Wat is het niveauverschil in vergelijking tot het eerste jaar?

In het eerste jaar zal alles redelijk oppervlakkig behandeld worden. In het tweede jaar zal je veel meer gaan inzoomen op de individuele onderwerpen. Dit betekent dat het niveau ook hoger zal liggen. Ook krijg je nu drie vakken en een project per blok, dit in plaats van twee kleine projecten. Hierdoor wordt de werkdruk dus vele malen hoger.

Waar gaan de vakken over?

Afhankelijk van welke richting je hebt gekozen zal je dieper ingaan op of de techniek of de operatie, maar veel zal ook met elkaar overlappen. Bij Engineering zullen de vakken voornamelijk gaan over de prestaties van een vliegtuig, de werking van een motor, alle krachten op de constructie van het vliegtuig en alle systemen in het vliegtuig. Maar behalve rekenen ga je ook een zo economisch mogelijk onderhoudsschema bedenken en ga je diep in op het onderhoud van vliegtuigen. Voor Operations gaat het voornamelijk over de strategieën van een airline en luchthaven, de passagiersstromen op een vliegveld en het omdraaien van een vliegtuig. Echter komt bij Operations ook veel rekenen met capaciteit en economie, ook wordt er veel geprogrammeerd om dingen te kunnen uitrekenen.   

Hoeveel uur per week ben je op de HvA?

In het tweede jaar liggen de vakken geroosterd in een zogenaamd ‘sandwichrooster’. Je begint de dag met een hoorcollege, hebt vervolgens een werkcollege en weer een opeenvolgend hoorcollege. In de hoorcolleges wordt stof behandeld en in de werkcolleges kan je er mee oefenen. Je zal per dag een enkel vak hebben. Hiertussen wordt vaak tijd uit geroosterd zodat je aan de opdrachten kan werken. Daarnaast zal je elke vrijdagochtend een (verplicht) gastcollege hebben van een externe spreker. De resterende tijd is er om aan je project te werken en opdrachten te maken. Reken erop dat je zeker 4 dagen aanwezig bent op de HvA.

Wat biedt de vereniging tweedejaars?

Er worden regelmatig excursies georganiseerd, waar mogelijk rekening wordt gehouden met het rooster. Hierdoor mis je niet te veel en kan je dit goed combineren. Hiernaast probeert de verenging ook een netwerk aan te bieden om een stage te regelen voor het komende studiejaar. Ook blijft de korting op boeken een mooie kostenbesparing. Aangezien je het hele jaar op de HvA blijft is het ook mogelijk om lid te worden/blijven van een commissie. Mocht je nog een stapje verder willen, kan je aan het eind van je eerste jaar solliciteren om een jaar de vereniging te trekken als bestuurslid.

Stel je moet een eerstejaars kernthema herkansen, is dit te combineren?

Aangezien een kernthema geclusterd is, moet je deze ook volledig herkansen. Hier ben je veel tijd mee kwijt. Vaak vallen hoorcolleges ook samen, waardoor dit tezamen moeilijk te combineren is. Het wordt dus lastig al je punten te halen, zou je een kernthema moeten herkansen.

Hoe ziet het derde jaar eruit?

In het derde jaar moet je een stage doen en een minor volgen. In welke volgorde je dit doet, maakt niet uit. Wel moet je 105 studiepunten hebben uit leerjaar 1 en 2 om aan je stage mogen te beginnen. Voor je minor heb je 40 studiepunten nodig en je propedeuse. Let op, sommige minors worden slechts in het eerste blok gegeven, dit kan wel ertoe leiden dat eerst je minor moet volgen en daarna pas stage, in plaats van andersom.

Ben je veel op de HvA?

Tijdens je stage kom je in feite slechts twee keer terug op de HvA: op de stageterugkomdagen. Tijdens de minor hangt het ervan af welke minor je kiest en of deze aan de HvA is. Bij een externe minor kom je eigenlijk niet op de HvA. Ook zijn er minors die duaal gebruik maken van meerdere locaties, zoals de minor Gasturbines aan de HvA en Inholland in Delft. Bij zo’n minor wisselt de locatie door de gehele minor heen.

Regelt de opleiding een stage voor je?

De school heeft een stage-vacaturebank die redelijk up-to-date wordt gehouden waar veel vacatures opstaan. Maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk over je eigen loopbaan, school regelt dus zelf geen stage voor je, dit moet je zelf doen. Mocht je bijvoorbeeld heel graag bij een groot/bekend bedrijf stage willen lopen (KLM, Schiphol bijvoorbeeld), dan moet je dit zelf regelen. Op tijd beginnen met netwerken helpt hier natuurlijk bij. Hier helpt de opleiding en studievereniging wel mee door regelmatig netwerkevents te organiseren, bijvoorbeeld de Aviation Knowledge & Career Day.

Is het waard om opnieuw lid te worden?

Zeker, de vereniging heeft een speciale commissie voor de ouderejaars (3e en 4e jaars), de Senior Student Committee (SSC). Deze organiseert bijvoorbeeld netwerkborrels, waar je vele connecties kunt leggen met zowel het bedrijfsleven als andere (oud) studenten om zo aan een meeloop- of afstudeerstage te komen. Ook worden er excursies naar bedrijven georganiseerd waar men bijvoorbeeld aan een realistische casus gaat werken die wordt gegeven door het bedrijf, om een diep inzicht te krijgen in de uitdagingen en werkzaamheden van dat bedrijf. Natuurlijk worden er ook lezingen georganiseerd waarin mensen hun verhaal vertellen, een perfecte mogelijkheid om connecties te leggen. Al deze dingen zijn alleen voor SVAAA leden beschikbaar, dus het is het zeker waard.

Wat doe je in het vierde jaar?

Het vierde jaar bestaat voor iedere student uit twee gedeeltes, specialisatie en afstuderen. In de specialisatie heb je zes richtingen, drie voor Engineering en drie voor Operations. Deze specialisatie duurt een half jaar en vind plaats op de HvA. Tijdens de specialisatie heb je 3 groepsopdrachten van 6 weken elk, dit samen met ondersteunende lessen. Net als het tweede jaar is alles in het Engels.  Hierna ga je afstuderen, wat kan bij een bedrijf of op de HvA in het lectoraat.

>

Welke specialisaties zijn er?

Zoals gezegd zijn er totaal 6 specialisaties.

Voor Engineering:

  • Flight Operations Engineering: Technische zijde van de operatie, denk aan vliegtuigprestatie, vliegtuig selectie en route ontwikkeling
  • Maintenance Repair & Overhaul: Het onderhoud van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Hier werk je aan nieuwe onderhoudstechnieken en procesoptimalisatie.
  • Engineering Honours: Honours richt zich op 3 aspecten, human factors, composieten en data mining. Dit is een extra zwaar traject met elke 2 weken een verslag en toets.

Voor Operations:

  • Aviation Logistics: De logistiek achter het vliegen, hier wordt verder ingegaan op logistieke stromen, besluitvorming binnen de luchtvaart en Netwerk & Operatie planning.
  • Security & Technology: Beveiligen van de luchtvaart, tijdens deze specialisatie ga je in op de veiligheidsstromen, de wetgeving, internationale effecten en de benodigde technologie

Management Honours: In dit extra zware traject leer je omgaan met uitdagingen in de luchtvaart, capaciteitsproblemen, innovaties en nieuwe businessmodellen. Daarnaast ontwikkel je management skills.

Wat houdt afstuderen in?

Om af te studeren van de opleiding moet je minimaal 20 weken een onderzoek doen op hbo-niveau. Dit onderzoek kun je doen bij bedrijven binnen of buiten de luchtvaart, maar ook op het Lectoraat van de HvA. In tegenstelling tot je meeloopstage focus je je bij het afstuderen puur op één grote opdracht, die vaak ingewikkelder zijn en langer duren.

Heeft het nog zin om SVAAA lid te zijn?

Jazeker! Zeker het éérste semester zit je op de HvA en heb je tussen de opdracht door veel tijd om naar de excursies, lezing en borrels te gaan die worden georganiseerd. Bij het afstuderen hangt het af van waar je afstudeert, maar heb je vaak nog wel de mogelijkheid om een middag met een excursie mee te gaan of een lezing bij te wonen. Natuurlijk zijn er altijd de (netwerk)borrels ’s avonds om connecties te leggen en te relaxen na een drukke week.