Sollicitatie Bestuur VII

Algemene Informatie

Een bestuursjaar bij een vereniging is altijd een uitdaging en komt daarom ook met vele verplichtingen en taken die je vrijwillig naast je studie uitvoert. Een bestuursjaar bij de SVAAA is daarom ook niet iets wat je moet onderschatten. Naast het volgens van je colleges en het maken van je tentamens ben je constant bezig met het besturen van deze studievereniging.

Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging. Dit houdt in dat je zorgt dat de vereniging ten alle tijden goed opereert en haar taken op een goede manier blijft uitvoeren. Hier is het belangrijk dat het bestuur onderling, samen met alle commissies en leden, goed blijft communiceren.

Tijdens een bestuursjaar kom je veel in aanraking met nieuwe situaties en kansen die je voorheen (waarschijnlijk) nog nooit bent tegengekomen. Dit zijn juist de punten die een bestuursjaar zo aantrekkelijk maken. Daarnaast maakt het geven van een gezellig maar ook zeker interessant studiejaar heel veel voldoening! Dankzij alle ervaringen en kennis die je nu opdoet heb jij straks een streepje voor op de rest van je medestudenten.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons altijd bereiken op bestuur@svaaa.nl.

Functieomschrijvingen

Voorzitter

De voorzitter is het eerste gezicht van de vereniging, hij houdt zich vooral bezig met de externe contacten van de vereniging. Daarnaast zit hij alle vergaderingen voor, en maakt alle agenda’s hiervoor. Ook doet de voorzitter de public relations van de vereniging, waarbij hij ook contacten onderhoudt buiten de landsgrenzen. Komend jaar zal de voorzitter zich ook wederom inzetten voor carrière activiteiten, zoals de Aviation Knowledge and Career Day, en de Career Fair.

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter is de persoon die interne zaken regelt binnen de vereniging. Hij/Zij is het eerste aanspreekpunt voor zowel leden als commissieleden. Het contact met school wordt ook geregeld door de vicevoorzitter, lokalen voor ALV’s onder andere, maar ook planningen van activiteiten worden goed met school gecommuniceerd. Daarnaast zal volgend jaar de communicatie over de SVAAAcademy via de vicevoorzitter verlopen, omdat hierin zeer nauw met school samengewerkt zal gaan worden.

Secretaris

De secretaris is kort gezegd de schrijver van de vereniging. Hij/Zij zet alles wat besproken wordt op papier, maakt notulen van vergaderingen, zorgt voor zowel fysieke als digitale post. Daarnaast zorgt hij/zij voor de ledenadministratie, en het up-to-date houden hiervan. Hierdoor heeft de secretaris ook een goede band met de mediacommissie, waar hij/zij bij voorkeur commissaris van is. Website, en het coördineren alle promotie is hier dus ook een onderdeel van.

Penningmeester

De penningmeester is zoals vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle financiële zaken van de vereniging. Hij/Zij houdt alle inkomsten en uitgaven bij in de jaarrekening. Op dit moment zijn we druk bezig met de overgang naar een boekhoudprogramma wat het werk van de penningmeester de komende tijd veel makkelijker zal maken. Daarnaast houdt de penningmeester zich bezig met nog veel meer andere kleine taken, welke naar eigen invulling zijn.

Activiteitencoördinator

Komend jaar zal er een nieuwe functie worden geïntroduceerd. De reden hiervoor ligt hem vooral in het feit dat we de afgelopen jaren enorm zijn gegroeid, en verdere groei zeker aan willen kunnen zonder nee te hoeven zeggen op leuke activiteiten en initiatieven. De nieuwe functie zal een activiteitencoördinator zijn, hij/zij zal de spil zijn tussen AC-Studie en AC-non, en zo nauw samenwerken met de Secretaris en daarbij de mediacommissie. Hiervoor zoeken wij iemand met overzicht, een nauwkeurige werker die het ook zeker leuk vind om een activiteit te organiseren. Daarnaast vinden wij als Bestuur VI het heel belangrijk dat je van je functie ook echt je eigen functie maakt, er zijn genoeg extra activiteiten die je bij iedere functie kunt oppakken.

Sollicitatieprocedure

Ronde 1 - Motivatiebrief + cv

9 Maart

De eerste stap in het sollicitatieproces is een sollicitatiebrief, met bijbehorend cv. Hierna wordt hier een competentietest naar je toegestuurd om zo meer eigenschappen van jou te weten te komen, hierdoor kunnen wij een beter beeld van je krijgen. Mail deze uiterlijk 9 Maart naar bestuur@svaaa.nl.

Ronde 2 - Casussen + Rollenspel

14 Maart

De tweede stap in het sollicitatieproces in een rollenspel met een casus als voorbereiding. Deze casus zal kort ingaan op wederom competenties, welke te koppelen zijn aan de mogelijke bestuursfuncties. Op deze manier kunnen wij een beter beeld vormen van jouw kwaliteiten.

Ronde 3 - CLV Pitch

16 April

De derde stap in het sollicitatieproces is een pitch, hierin moet je gedurende de Commissie Leden Vergadering in maximaal 5 minuten alle commissieleden overtuigen waarom jij een goed nieuw bestuurslid zou zijn, hoe zie je de vereniging komende jaren, wat zijn je plannen, onderscheid jezelf! Hierna volgt een vragenronde van maximaal 5 minuten, waarna er adviserend gestemd zal worden.

Ronde 4 - Sollicitatiegesprek

17 April - 9 Mei

De vierde en tevens laatste stap in het sollicitatieproces in een sollicitatiegesprek met het huidige bestuur. Hierin zullen de vorige rondes besproken worden en zal er verder in worden gegaan op jouw kwaliteiten en verbeterpunten, en hoe jij deze het beste kan inzetten. Een ander belangrijk aspect is jouw visie van op hoe de vereniging de komende jaren zich verder zou moeten ontwikkelen.