Sollicitatieprocedure Bestuur VIII

Lijkt het jou leuk om een jaar lang aan het roer te staan van een jonge studievereniging? Vind jij het leuk om naast je studie wat extra’s te doen? Wil jij unieke ervaringen opdoen en leren van jezelf en anderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Een bestuursjaar bij een vereniging is altijd een uitdaging en komt daarom ook met vele verplichtingen en taken die je vrijwillig naast je studie uitvoert. Een bestuursjaar bij de Amsterdam Aviation Association is daarom ook niet iets wat je moet onderschatten aangezien het veel van je tijd kost. Naast het volgen van je studie en de daarbijbehorende projecten en tentamens ben je constant bezig met het besturen van de vereniging.

Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging. Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat de vereniging ten alle tijden goed opereert en haar taken op een goede manier blijft uitvoeren. Hier is het belangrijk dat het bestuur onderling maar ook samen met alle commissies en leden goed blijft communiceren.

Tijdens een bestuursjaar kom je vaak in aanraking met nieuwe situaties en kansen die je voorheen waarschijnlijk nog nooit bent tegengekomen. Je doet nieuwe ervaringen op en leert nieuwe deskundige mensen kennen waarmee je netwerk alsmaar groter wordt. Dit zijn juist de punten die een bestuursjaar zo aantrekkelijk maken! Daarnaast geeft het aanbieden van een gezellig en interessant studiejaar heel veel voldoening. Dankzij alle ervaringen en kennis die je nu opdoet heb jij straks absoluut een streepje voor op de rest van je medestudenten.

Frequently Asked Questions

Zoals je misschien hebt gemerkt is de planning van de sollicitatieprocedure aangepast aangezien er helaas te weinig aanmeldingen waren om een goed team te vormen. Aangezien een bestuursjaar misschien geen alledaags onderwerp is kunnen er vragen over ontstaan; denk hierbij aan de combinatie met je studie, de indeling van je vrijetijdsbesteding of de voor- en nadelen van een bestuursjaar. Om een nog beter beeld te bieden van deze functie zijn hieronder enkele vragen uitgewerkt, welke mogelijk nieuwe inzichten kunnen bieden.

Is een bestuursjaar te combineren met mijn studie?
Dit is afhankelijk van het leerjaar waar je komend jaar in zal bevinden. Voor de eerste- en tweedejaars is het prima te combineren met school, aangezien je deze jaren je studie op de HvA zelf volgt. Voor derde- en vierdejaars is het lastiger te combineren aangezien een minor of stage mogelijk ergens anders in Nederland of de rest van de wereld wordt gedaan. Mocht je hiertussen vallen en bijvoorbeeld (gedeeltes van) een leerjaar overdoen, kan er natuurlijk altijd gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Krijg ik een vergoeding voor mijn werkzaamheden tijdens een bestuursjaar?
Jazeker. De HvA biedt een beurs aan voor studenten met een positief bindend studies die werkzaam zijn binnen het bestuur van een erkende vereniging. Dit wordt gezien als compensatie voor je collegegeld. Je ontvangt iedere maand (een heel kalenderjaar) €250 op je bankrekening en bent hier verder vrij in om uit te geven.

Kan ik mijn vakken halen als ik een bestuursjaar doe?
Absoluut. Hoewel een bestuursjaar druk en hectisch kan ogen is het volledig aan jezelf om de rust te bewaren en je tijd te spreiden. Ervaring leert dat als je bereid bent om ervoor te gaan en overtuigd bent van jezelf, je genoeg tijd zult vinden voor het studeren en maken van projecten. Omdat je niet alleen bent binnen het bestuur kun je aangeven als je even wat minder tijd te besteden hebt, waarna anderen een deel van je werkzaamheden kunnen overnemen. Feit blijft natuurlijk dat school altijd voor gaat.

Wat levert een bestuursjaar mij op?
Buiten een mooie toevoeging op je CV doe je ook erg veel ervaring op binnen de luchtvaartsector en leer je jezelf te ontwikkelen. Je onderhoud contacten met personen uit het bedrijfsleven, ontvangt uitnodigingen voor bijzondere elementen en breidt hiermee je netwerk steeds verder uit. Deze mensen kunnen je veelal aan een stage helpen of andere interessante mogelijkheden. Daarbij leer je ook professioneel vergaderen, effectieve besluiten te vormen en te luisteren naar anderen. Met een bestuursjaar achter de rug heb jij in de toekomst zeker een streepje voor op je medestudenten!

Heb ik nog wel vrije tijd over als ik een bestuursjaar doe?
Naast je studie en bestuurszaken houd je zeker vrije tijd over. Ook al lijkt het misschien redelijk veel en druk is er altijd tijd voor ontspanning. Denk hierbij aan een lekker borreltje samen, een leuk bedrijfsbezoek of een dagje ertussenuit. Verdere activiteiten die je zelf onderneemt zijn natuurlijk geheel voor eigen invulling. Hierbij zul je merken dat je vaak meer tijd overhoudt dan je in eerste instantie misschien dacht.

Functieomschrijving

Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging bij officiële gelegenheden. Je dient je ten alle tijden representatief te vertonen op activiteiten en evenementen welke van belang zijn voor de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor de bestuurswerkzaamheden, zit alle bestuursvergaderingen voor alsook de ALV en de CLV. Tevens onderhoud je als voorzitter zijnde de belangrijke externe contacten van de vereniging.

Vicevoorzitter

Als vicevoorzitter ben je bezig met de interne zaken van de vereniging. Zo ben jij het aanspreekpunt voor de leden, maar onderhoud je ook het contact met school. Je probeert contacten professioneel of juist laagdrempelig te houden en geeft iedereen hier een welkom gevoel binnen de vereniging. Ook heb je de verantwoordelijkheid om CHV’s voor te zitten en krijg je ook de belangrijke taak om de penningmeester te controleren.

Secretaris

Als secretaris is het jouw taak om geschreven verslag te doen van vergaderingen door te notuleren. Je beheert de binnengekomen en uitgaande postartikelen en informeert daarmee ook tijdig de leden over alle belangrijke evenementen. Verder is het aan jou om een compleet ledenbestand te beheren, de gezamenlijke en gedeelde agenda’s bij te houden en alle belangrijke bestanden geordend bij te houden.

Penningmeester

Als penningmeester ben je het financiële gezicht van de vereniging. Jij weet alles van het geld en bent daar ook verantwoordelijk voor. Verder beheer je ook boekhouding en houdt deze up-to-date en doet daarbij wekelijks een update aan het bestuur en doet verslag op de ALV. Tevens houd je je bezig met het sturen van facturen naar bedrijven en ontferm je je over het goedkeuren van begrotingen voor activiteiten.

Activiteitencoördinator

Als activiteitencoördinator zal je functie gaan inhouden dat je de verantwoordelijke en het aanspreekpunt bent voor alle activiteiten, zowel studie als niet studie gerelateerd. Je houdt je voornamelijk bezig met de communicatie tussen de commissies en controleert de continuïteit van de activiteiten om deze zo algeheel te verbeteren. Omdat de functie nog niet eerder is bekleed, zal je er gedurende het jaar zelf verdere invulling aan geven.

Tijdspad

Stuur voor 12 april 23:59 je motivatie + CV naar bestuur@svaaa.nl!

12 april

Deadline Indienen Sollicitaties

21 april

Deadline Casussen

23 t/m 26 april

Sollicitatiegesprekken

6 mei

Rollenspel

13 mei

Pitches Commissieledenvergadering

22 mei

Aandragen Bestuur VIII

29 mei

Algemene Leden Vergadering IV