Sollicitatieprocedure Bestuur VIII

Lijkt het jou leuk om een jaar lang aan het roer te staan van een jonge studievereniging? Vind jij het leuk om naast je studie wat extra’s te doen? Wil jij unieke ervaringen opdoen en leren van jezelf en anderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Een bestuursjaar bij een vereniging is altijd een uitdaging en komt daarom ook met vele verplichtingen en taken die je vrijwillig naast je studie uitvoert. Een bestuursjaar bij de Amsterdam Aviation Association is daarom ook niet iets wat je moet onderschatten aangezien het veel van je tijd kost. Naast het volgen van je studie en de daarbijbehorende projecten en tentamens ben je constant bezig met het besturen van de vereniging.

Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging. Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat de vereniging ten alle tijden goed opereert en haar taken op een goede manier blijft uitvoeren. Hier is het belangrijk dat het bestuur onderling maar ook samen met alle commissies en leden goed blijft communiceren.

Tijdens een bestuursjaar kom je vaak in aanraking met nieuwe situaties en kansen die je voorheen waarschijnlijk nog nooit bent tegengekomen. Je doet nieuwe ervaringen op en leert nieuwe deskundige mensen kennen waarmee je netwerk alsmaar groter wordt. Dit zijn juist de punten die een bestuursjaar zo aantrekkelijk maken! Daarnaast geeft het aanbieden van een gezellig en interessant studiejaar heel veel voldoening. Dankzij alle ervaringen en kennis die je nu opdoet heb jij straks absoluut een streepje voor op de rest van je medestudenten.

Functieomschrijving

Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging bij officiële gelegenheden. Je dient je ten alle tijden representatief te vertonen op activiteiten en evenementen welke van belang zijn voor de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor de bestuurswerkzaamheden, zit alle bestuursvergaderingen voor alsook de ALV en de CLV. Tevens onderhoud je als voorzitter zijnde de belangrijke externe contacten van de vereniging.

Vicevoorzitter

Als vicevoorzitter ben je bezig met de interne zaken van de vereniging. Zo ben jij het aanspreekpunt voor de leden, maar onderhoud je ook het contact met school. Je probeert contacten professioneel of juist laagdrempelig te houden en geeft iedereen hier een welkom gevoel binnen de vereniging. Ook heb je de verantwoordelijkheid om CHV’s voor te zitten en krijg je ook de belangrijke taak om de penningmeester te controleren.

Secretaris

Als secretaris is het jouw taak om geschreven verslag te doen van vergaderingen door te notuleren. Je beheert de binnengekomen en uitgaande postartikelen en informeert daarmee ook tijdig de leden over alle belangrijke evenementen. Verder is het aan jou om een compleet ledenbestand te beheren, de gezamenlijke en gedeelde agenda’s bij te houden en alle belangrijke bestanden geordend bij te houden.

Penningmeester

Als penningmeester ben je het financiële gezicht van de vereniging. Jij weet alles van het geld en bent daar ook verantwoordelijk voor. Verder beheer je ook boekhouding en houdt deze up-to-date en doet daarbij wekelijks een update aan het bestuur en doet verslag op de ALV. Tevens houd je je bezig met het sturen van facturen naar bedrijven en ontferm je je over het goedkeuren van begrotingen voor activiteiten.

Activiteitencoördinator

Als activiteitencoördinator zal je functie gaan inhouden dat je de verantwoordelijke en het aanspreekpunt bent voor alle activiteiten, zowel studie als niet studie gerelateerd. Je houdt je voornamelijk bezig met de communicatie tussen de commissies en controleert de continuïteit van de activiteiten om deze zo algeheel te verbeteren. Omdat de functie nog niet eerder is bekleed, zal je er gedurende het jaar zelf verdere invulling aan geven.

Tijdspad

Stuur voor 12 april 23:59 je motivatie + CV naar bestuur@svaaa.nl!

12 april

Deadline Indienen Sollicitaties

21 april

Deadline Casussen

23 t/m 26 april

Sollicitatiegesprekken

6 mei

Rollenspel

8 mei

Pitches Commissieledenvergadering

14 mei

Aandragen Bestuur VIII

5 juni

Algemene Leden Vergadering IV