Verenigingsdocumenten

Op deze pagina zullen alle belangrijke verenigingsbestanden geplaatst worden. Hieronder valt het beleidsplan, een bestand dat inzicht geeft over de gang van zaken binnen de vereniging maar ook de visie van het huidige bestuur over het komende jaar. Daarnaast kun je de statuten terugvinden op deze pagina, op dit moment zijn wij bezig met een wijziging hiervan, hierover zal bij de eerstvolgende ALV gestemd worden.