Verenigingsorganen 2021-2022

Raad van Advies

Wat doet de Raad van Advies?

De Raad van Advies (hierna RvA genoemd) bestaat uit oud besturen, commissiehoofden en/of andere ervaringsdeskundigen binnen de vereniging. Deze personen zijn in het verleden betrokken geweest bij de SVAAA of zijn bij andere verenigingen betrokken geweest en hebben kennis over het besturen van een vereniging óf over andere belangrijke zaken binnen de vereniging. Met deze kennis kan de RvA het huidige bestuur helpen de vereniging op een goede en efficiënte manier te leiden. Met hulp van de RvA kunnen eventuele struikelblokken al van tevoren in kaart worden gebracht.

De RvA zal tenminste tweemaal per jaar vergaderen samen met het bestuur. Indien nodig, kan de frequentie van deze vergaderingen omhoog worden aangepast naar behoefte.

Het huidige bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de leden van de Raad van Advies te kiezen. Dit gebeurt jaarlijks indien er geen leden zijn die tussentijds zijn uitgetreden. Ter goedkeuring wordt de RvA aan de Algemene Leden Vergadering voorgelegd.

SVAAA_CL-099

Irene Elfring

SVAAA_CL-028

Merel van Paridon

SVAAA_CL-076

Nanne van Schravendijk

Kas Commissie (KASco)

Wat doet de KasControle?

De primaire taak van de KasControle (KasCo) is het controleren van de financiële stand van zaken. Hierbij zal de penningmeester zich direct verantwoorden aan de KasCo. Wanneer een financiële misser wordt gemaakt zal dit direct gecommuniceerd moeten worden met de KasCo. Daarnaast is de penningmeester om minimaal eenmaal per 3 maanden een vergadering te houden met de KasCo. Voor deze vergadering dienen alle bestuursleden, wanneer hierom gevraagd wordt, alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. In de KasCo dient in elk geval één oud-bestuurslid te zitten. Daarnaast zullen er in de KasCo maximaal drie leden zitten.

Leden van de KasControle mogen uit eenieder aangesteld worden door de ALV. Er moeten minimaal 2 personen benoemd worden die in de KasControle komen.

SVAAA_CL-063

Simon Groot Antink

SVAAA_CL-069

Chris Hoogenraad

Privacy Officer

Wat doet de Privacy Officer?

De primaire taak van de Privacy Officer (PO) is het controleren van de omgang met persoonsgegevens door de vereniging.

De Privacy Officer wordt jaarlijks aangesteld door het zittende Bestuur of zal worden aangesteld door de ALV.

D750DSC_20191002190035

Klaartje Regtuit