Vergaderstukken 2020/2021

Op deze pagina zullen alle vergaderstukken geplaatst worden van de Algemene Leden vergadering. Hieronder valt de agenda, de presentatie zelf, en vervolgens de notulen hiervan. De agenda zal altijd uiterlijk een week voor de vergadering gepubliceerd worden, de notulen een week na de vergadering.

Algemene Leden Vergadering I - 16 september 2020

Notulen Algemene Ledenvergadering I

Klik hier links voor de notulen van de Algemene Leden Vergadering.

Presentatie Algemene Ledenvergadering I

Klik hier links voor de presentatie van de Algemene Leden Vergadering.

Algemene Ledenvergadering II - 25 november 2020

Agenda Algemene Ledenvergadering I

Klik hier links voor de agenda van de Algemene Leden Vergadering.