Vergaderstukken 2020/2021

Op deze pagina zullen alle vergaderstukken geplaatst worden van de Algemene Leden vergadering. Hieronder valt de agenda, de presentatie zelf, en vervolgens de notulen hiervan. De agenda zal altijd uiterlijk een week voor de vergadering gepubliceerd worden, de notulen een dag na de vergadering. Voor vragen over deze documenten kun je je wenden naar de secretaris via secretaris@svaaa.nl

Algemene Leden Vergadering I - 16 september 2020

Agenda Algemene Ledenvergadering I

Klik hier links voor de agenda van de Algemene Leden Vergadering I.

Notulen Algemene Ledenvergadering I

Klik hier links voor de notulen van de Algemene Leden Vergadering I.

Presentatie Algemene Ledenvergadering I

Klik hier links voor de presentatie van de Algemene Leden Vergadering I.

Algemene Ledenvergadering II - 25 november 2020

Agenda Algemene Ledenvergadering II

Klik hier links voor de agenda van de Algemene Leden Vergadering II.

Notulen Algemene Ledenvergadering II

Klik hier links voor de notulen van de Algemene Leden Vergadering II.

Presentatie Algemene Ledenvergadering II

Klik hier links voor de presentatie van de Algemene Leden Vergadering II.

Algemene Ledenvergadering III - 3 maart 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering III

Klik hier links voor de agenda van de Algemene Leden Vergadering III.

Notulen Algemene Ledenvergadering III

Klik hier links voor de notulen van de Algemene Leden Vergadering III.

Presentatie Algemene Ledenvergadering III

Klik hier links voor de presentatie van de Algemene Leden Vergadering III.